Hållbarhet

Att vi idag har miljöproblem i världen är något som inte går att undanhålla. Vi tror på att vi alla behöver hjälpas åt och vidta åtgärder för att förbättra miljön och dess utveckling i syfte med att uppnå god hållbarhet. 

Vi på Emplece strävar efter att upprätthålla en så pass god hållbarhet som möjligt genom att försöka minska långa transporter. Vi har två olika leverantörer som både tillverkar och trycker våra produkter, en i Lettland och en i USA. Detta betyder att beställningar som sker inom Europa fraktas produkterna från Lettland och beställningar som görs utanför Europa fraktas produkterna från USA. Vi försöker även att hjälpa miljön genom att inte göra beställningar på stora volymer av våra produkter för att sedan sälja de utan istället göra beställningar i förhållande till efterfrågan av våra produkter. 

På så sätt sparar vi på mycket av jordens resurser samtidigt som vi upprätthåller bästa möjliga kvalitet på våra produkter. 

Vi försöker ständigt att hitta nya och bättre lösningar för att bidra till en positiva hållbar utveckling. Kom gärna med förslag på vad vi på Emplece kan göra för att hjälpa miljön.